0%

Danışmanlık

Ana Sayfa / Danışmanlık

Yönetim Danışmanlığı

GELECEK BUGÜN BAŞLIYOR

Devrim Zümrütkaya işinizin ölçeği ne olursa olsun geleceğinizi sizinle birlikte netleştirir, stratejik hedeflerinizle günlük operasyonunuzu kesintisiz bir köprü ile birbirine bağlamanıza yardımcı olur.

 

KULLANILAN MODEL

 

Geleceğin hedefleri ile bugünün operasyonunu birlikte planlayan bütünsel yaklaşımına temel olan bir model kullanır.

 

YAKLAŞIM

 

– Gelecek Senaryoları Analizi

Dünyadaki akımlar incelenir, işiniz ile ilgili en önemli gelişmeler ışığında olası senaryolar sizinle birlikte hazırlanır ve iş modelinizin gelecekte neyi kapsaması gerektiği ortaya çıkar.

 

– Vizyon ve Hedef Belirleme

Gelecek vizyonu tarif edilir ve vizyonu somutlaştıracak sıçrama hamleleri belirlenir. Hedefler hem bugünün işini kusursuz hale getirebilmeniz hem de yarının yeni iş modellerini yaratabilmeniz için size kılavuzluk eder.

 

– Stratejik Plan Oluşturma

Gelecek vizyonunuz stratejik plan hazırlanarak somut bir plan haline getirilir. Gelecek hedefleriniz ile bugün arasında Hoshin Kanri yöntemiyle kesintisiz bir köprü kurulur, yıllık ve çeyreklik kontrol noktaları tarif edilir, uygulanacak tüm taktikler net biçimde ortaya koyulur.

 

– Dönüşüm Modeli Oluşturma

Stratejik plan doğrultusunda dönüşüm modeline karar verilir. Bu dönüşümler hibrit ve bütünsel olarak aşağıdaki danışmanlık konuları çerçevesinde ele alınır:

  • İş Mükemmeliği
  • Çeviklik
  • İnovasyon
  • Değişim Yönetimi

 

– Proje Havuzu Kurulumu

Stratejik hedeflerinize ulaşmanız için atmanız gereken tüm adımlar somut proje konuları haline getirilir. Kısa ve uzun dönemli proje havuzu oluşturulur, stratejik hedefler çerçevesinde proje başlıkları kategorize edilir, doğru problem doğru yöntem (DMAIC, DFSS, D4, Çevik Proje Yönetimi, Lean Agile gibi) ile eşleştirilir, takvimlendirilir, ön çalışmalar tamamlanır ve projeler başlamaya hazır hale getirilir.

 

– Stratejik Yönetim ve Dönüşüm Alt Yapısı Kurulumu

Stratejinizi ve hedeflediğiniz dönüşümü doğru biçimde yönetip takip etmek, değişen koşullar çerçevesinde güncellemek ve sürekli rekabetçi kalabilmek için ihtiyaç duyacağınız yönetim alt yapısı kurulur, gereken tüm araçlar size sunulur.

 

– Eğitimler, Atölye Çalışmaları, Seminerler 

Yönetim danışmanlığı eğitim programlarıyla desteklenir, geleceğin işi ile geleceğin liderleri ile inşa edilir.